JU-JITSU

Japoński termin Ju-jitsu oznacza „łagodną sztukę” (ju– łagodna, jitsu- sztuka) . To system walki wręcz obejmujący samoobronę i walkę sportową. Podstawowymi technikami systemu są: ciosy, kopnięcia, uderzenia, bloki, rzuty, trzymania, dźwignie i duszenia.

JUDO

Japoński termin Judo oznacza „łagodną drogę” (ju– łagodna, do- droga) . To system walki wręcz obejmujący samoobronę i walkę sportową. Podstawowymi technikami systemu są: rzuty, trzymania, dźwignie i duszenia.

CEL NAUCZENIA

Głównym celem treningu Ju-jitsu i Judo, polegającego na wyposażaniu ćwiczącego w wiadomości, kształtowaniu jego psychiki, sprawności fizycznej, nauczaniu i utrwalaniu nawyków ruchowych, jest osiągnięcie skuteczności w walce realnej (samoobrona) oraz zawodach sportowych (walka sportowa).

WARTOŚCI TRENINGU

  • Opanowanie padów zabezpiecza przed następstwami często groźnych upadków.
  • Trening kształci wiele pozytywnych cech charakteru, takich jak: obowiązkowość, sumienność, wytrwałość, odwaga, lojalność, życzliwość, koleżeńskość, opanowanie i zdyscyplinowanie.
  • Ćwiczenia fizyczne kształtują zdolności motoryczne, takie jak: szybkość, siła, wytrzymałość, gibkość, koordynacja, a przy tym pozytywnie oddziałują na układy: oddechowy, krążenia i nerwowy.
  • Umiejętność samoobrony pozwala skutecznie przeciwstawić się bezprawnemu zamachowi na dobro jednostki.
  • Start w zawodach sportowych daje możliwość samorealizacji oraz zaspokojenia potrzeby rywalizacji.

SAMOOBRONA

W aspekcie walki wręcz samoobrona to umiejętność odpierania zamachu na życie bądź zdrowie ludzkie. Jednym z celów treningu Ju-jitsu i Judo jest przygotowanie ćwiczącego do odparcia ewentualnego zagrożenia w postaci bezprawnego zamachu na dobro osobiste. Techniki obronne Ju-jitsu i Judo dostosowane są do konkretnych, realnych form zagrożenia życia lub zdrowia, naruszenia nietykalności cielesnej, jak: chwyt za ubranie, kończyny, głowę, tułów, szyję, uderzenia ręką, nogą, głową, atak kijem, nożem, zagrożenie bronią palną. W sytuacji zagrożenia ekspert samoobrony działa odruchowo, według wytrenowanych nawyków ruchowych. Zadaniem ćwiczącego Ju-jitsu i Judo jest wytworzenie odpowiednich odruchów warunkowych (technik obronnych) na różne rodzaje ataku.

Art. 25 Kodeksu Karnego

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności, gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamach, sad może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 3. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.

WALKA SPORTOWA

Współzawodnictwo sportowe jest rywalizacją indywidualną bądź zbiorową osób zmierzających w trakcie zawodów do pokonania przeciwnika. Celem organizowania zawodów jest zaspokajanie u ćwiczących potrzeby samorealizacji na drodze współzawodnictwa w dążeniu do osiągnięcia wysokich wyników w sporcie. Głównym celem zawodów Ju-jitsu i Judo jest wyłonienie zwycięzców, tzn. najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach i kategoriach. Osiągnięty przez zawodnika wynik sportowy świadczy o poziomie jego wyszkolenia, stanowi ocenę procesu nauczania.

Konkurencje sportowe ju-jitsu oraz judo:

  • Duo system
  • Fighting
  • Newaza
  • Kata system